Vyskúšajte si náš sánkarský štartovací trenažér ...

03.07.2014 18:21

Chcete si vyskúšať jazdu "v lete na saniach" ? Nič nie je ľahšie ... Po dohode so správcom zariadenia, Vám umožníme vyskúšať si sánkarský štartovací trenažér s plným servisom, presne tak ako trénujú naši olympionici. A samozrejme pre u nás ubytovaných hostí zadarmo !!! Neváhajte, na Slovensku je to možné jedine u nás !!!